väg 44

Skriftlig fråga 2001/02:782 av Jacobsson, Magnus (kd)

Jacobsson, Magnus (kd)

den 21 februari

Fråga 2001/02:782

av Magnus Jacobsson (kd) till näringsminister Björn Rosengren om väg 44

Väg 44 mellan Uddevalla och Trollhättan har under flera år haft en kraftig trafikökning. Vilket bl.a. beror på att folk arbetspendlar mellan de båda städerna. Regionens beslut att slå samman sjukhusen har också bidragit till ökad trafik. De senaste årens konjunktur har även lett till ökad belastning av tunga fordon. Väg 44 har varit och fortsätter att vara oerhört olycksdrabbad. Bara under de senaste veckorna har tre trafikolyckor med dödlig utgång inträffat. Trots detta har det inte hänt mycket med den utlovade utbyggnaden utan arbetet går långsamt. Denna situation är inte hållbar.

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att skynda på utbyggnaden av väg 44?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-02-21 Anmäld: 2002-03-05 Besvarad: 2002-03-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-03-06)