Utvärdering av F-skatt

Skriftlig fråga 2011/12:622 av Persson, Peter (S)

Persson, Peter (S)

den 1 juni

Fråga

2011/12:622 Utvärdering av F-skatt

av Peter Persson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Skatteutskottet har konstaterat att ändringen av regelverket kring F-skatt har medfört att antalet skattskyldiga som själva ska betala sina skatter och avgifter ökar och att detta också medför en risk för ett ökat skatteundandragande. Inte minst gäller det när utländska medborgare utför uppdrag utifrån F-skatt. Ibland kan det då också vara oklart om de är anställda i ett utländskt företag eller självständiga uppdragstagare. Skatteutskottet har ansett att det finns skäl att genomföra en förutsättningslös utvärdering av effekten av det förändrade näringsbegreppet. När fler får möjlighet att vara näringsidkare måste konsekvensen för skatteuppbörden belysas. Skatteverkets så kallade skattefelskarta från 2008 visade ju att en stor del av bortfallet låg på mikroföretag.

På grundval av vilka fakta och omständigheter avser statsrådet att genomföra sin utvärdering av det förändrade regelverket för F-skatt?

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 2012-06-01 Inlämnad: 2012-06-01 Svar anmält: 2012-06-07 Besvarad: 2012-06-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-06-07)