Utsläpp i Östersjön

Skriftlig fråga 2014/15:135 av Krister Örnfjäder (S)

Krister Örnfjäder (S)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

I veckan har det rapporterats om ytterligare utsläpp i Östersjön. Denna gång så handlar det om paraffin. Kustbevakningen tror att det är ett fartyg som rengjort sina tankar till havs. Paraffinet har sedan stelnat och blåst upp på land på Öland. Om det hade sjunkit så skulle det förmodligen aldrig upptäckts då det i så fall sjunkit till botten och ytterligare försämrat miljön i Östersjön.

Östersjön är redan ett hårt drabbat hav och liknande händelser måste upphöra omedelbart.

 

Jag vill därför fråga klimat- och miljöministern. Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att få ett slut på dessa medvetna utsläpp?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-12-12 Överlämnad: 2014-12-15 Anmäld: 2014-12-16 Svarsdatum: 2014-12-29 Sista svarsdatum: 2014-12-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga