Utsatthet i kollektivtrafiken

Skriftlig fråga 2018/19:854 av Thomas Morell (SD)

Thomas Morell (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

En fungerande kollektivtrafik är viktigt för vårt moderna samhälle. Många gånger är det en absolut förutsättning för att samhället ska fungera. Dessutom måste det finnas ett betalsystem där enskilda resenärer bär sin del av kostnaden för resan.

Tågvärdar, biljettkontrollanter och bussförare rapporterar emellertid om en allt hårdare miljö ute i kollektivtrafiken. Tågvärdar hotas, misshandlas och bespottas av resenärer. Detsamma gäller för bussförare, biljettkontrollanter och andra som arbetar ute på fältet i kollektivtrafiken. Antalet resenärer som går till högljudda angrepp mot personalen i kollektivtrafiken ökar. Trafikbolagen rekommenderar sin personal att inte ta några konflikter utan hellre låta den bråkande individen fortsätta färden utan att betala.

Inte sällan misshandlas den tjänsteman som försöker neka personer som saknar ett giltigt färdbevis att medfölja i tåg, buss eller spårvagn. Verbala hot hör till vardagen, och hela situationen är givetvis olustig för de som ska utföra sitt arbete.

Citatet nedan kommer från en nyligen publicerad artikel i Mariestads-Tidningen med anledning av bussförarnas utsatta situation:

”Det händer också ofta att de kommer med sina barns skolkort eller fritidskort och stämplar in. Säger man då till dem att de inte kan använda de korten för att de är för gamla, så är man ofta en kuksugare, jävla fitta eller rasist.”

Det grova språkbruket och de verbala påhoppen framkallar givetvis olust hos kontrollanter i tjänst, som naturligtvis befarar att nästa steg är ett fysiskt angrepp, vilket alltså också förekommer. Att arbeta i en sådan miljö är givetvis påfrestande, och det förekommer att trafikbolag ställer in särskilt utsatta turer eftersom det inte går att garantera säkerheten.

Att de som arbetar i kollektivtrafiksystemet utsätts för den här typen av hot och misshandel är oacceptabelt. Samhället måste på ett tydligt och kraftfullt sätt stå upp för personalen i trafiksystemen och givetvis också för de passagerare som sköter sig och betalar sina färdbevis. Helt klart kan man konstatera att situationen har blivit värre de senaste åren och att påföljden för den här typen av brott uppenbarligen är för låg.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att stärka skyddet för personer som arbetar inom kollektivtrafiksystemet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-07-17 Överlämnad: 2019-07-18 Sista svarsdatum: 2019-08-01 Svarsdatum: 2019-08-15 Anmäld: 2019-08-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga