Utländska bankkort och den organiserade brottsligheten

Skriftlig fråga 2007/08:1041 av Johansson, Lars (s)

Johansson, Lars (s)

den 4 april

Fråga

2007/08:1041 Utländska bankkort och den organiserade brottsligheten

av Lars Johansson (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Skatteverket beslutade i april och maj 2006 om revision hos CEK AB och Swedbank AB för att inhämta information om de inlösentjänster som avsåg kort utställda av utländska banker eller andra utländska företag. Genom sådana kort kan svenska medborgare ha pengar disponibla som inte redovisas eller beskattas. Av de utländska korten är kontrollintresset störst i fråga om kort utställda i lågskatteländer och andra länder med begränsad insyn eller i länder som förekommer i så kallat skatteupplägg. När det gäller transaktioner med kort utfärdade i skatteparadis och till exempel i Schweiz och Luxemburg finns det ingen möjlighet att få någon bankinformation via handräckning och inte heller är sparandedirektivet till någon hjälp, enligt Skatteverket. CEK AB och Swedbank har överklagat Skatteverkets beslut, ärendet drar ut på tiden och ligger nu, efter snart två år, i kammarrätten. Risken för preskription är uppenbar även om Skatteverket skulle vinna målet.

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att motverka att kort utställda av utländska banker eller andra utländska företag förmedlar gömda och obeskattade pengar till skattesmitare och till den organiserade brottsligheten?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-04-04 Anmäld: 2008-04-07 Besvarad: 2008-04-09 Svar anmält: 2008-04-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-04-09)