Utlämning av svenska medborgare till Kina

Skriftlig fråga 2020/21:1185 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

På senare år har vi sett hur det inte råder några som helst tvivel om att kinesiska myndigheter agerar rättsvidrigt, även mot utländska medborgare. Fallet med den av kinesiska myndigheter kidnappade och bortförde svenske medborgaren Gui Minhai är kanske det tydligaste exemplet, men sorgligt nog lär det inte vara det enda. I skrivande stund ser vi en annan historia som till viss del påminner oss om Gui Minhai, nämligen rörande den svenske medborgaren Li Zhihui, som varit verksam inom falungongrörelsen, en rörelse som systematiskt utsatts för kinesiskt förtryck.

Li Zhihui greps i början av 2019 i Polen när han under en resa mot Rumänien mellanlandade på Warszawas flygplats. Skälet var att han efterlysts av Interpol (vars ordförande vid tillfället var kines) för påstådd ekonomisk brottslighet. Nu står det klart att Li Zhihui riskerar att utvisas till Kina och att den svenska ambassaden har känt till fallet i en längre tid.

Mot bakgrund av bristen på respekt för fundamentala mänskliga fri- och rättigheter samt avsaknaden av ett ärligt rättssystem i Kina är det naturligt att ifrågasätta ett utlämnande av svenska medborgare till landet. I fallet med Li Zhihui blir det extra tydligt, då han kan räkna med att få begränsat, om ens något alls, konsulärt stöd från Sverige och i värsta fall kan dömas till döden.

Mot bakgrund av ovanstående önskas utrikesminister Ann Linde svara på följande fråga:

 

Kan vi förvänta oss att ministern agerar för att förhindra utlämningar av politiska fångar till Kina eller på något sätt väljer att uppmärksamma fall som det vi ser med Li Zhihui internationellt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-01-05 Överlämnad: 2021-01-07 Anmäld: 2021-01-08 Svarsdatum: 2021-01-13 Sista svarsdatum: 2021-01-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga