utlämnande av personbilder

Skriftlig fråga 2003/04:91 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 16 oktober

Fråga 2002/03:91

av Carina Hägg (s) till justitieminister Thomas Bodström om utlämnande av personbilder

Sekretess för offentliga register m.m

. (Ds 2002:48) är nu föremål för regeringens beredning. Arbetet har skett mot bakgrund av personhot, där foton från offentliga register har varit ett av redskapen för personer med kriminella avsikter. Hoten har gällt såväl myndiga som underåriga. Frågan är om personbilder ska sekretessbeläggas och därmed inte lämnas ut från myndigheter till dem som efterfrågar en personbild.

En mellanvariant är att anteckna vem som begär ut personbilden. Denna metod har ännu inte prövats mot bakgrund av att det ansetts oförenligt med förbudet att registrera vem som ar begärt ut en handling, inklusive foton. Vid övervägande om att helt sekretessbelägga personbilder, bör denna mellanvariant av begränsning i offentligheten av våra offentliga register också övervägas.

Min fråga till ministern är om han avser att verka för detta alternativ med att anteckna till vem som personbilden utlämnas.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-10-16 Anmäld: 2003-10-16 Besvarad: 2003-10-22 Svar anmält: 2003-10-22
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-10-22)