Utkastförbud

Skriftlig fråga 2016/17:980 av Lars Tysklind (L)

Lars Tysklind (L)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

En av viktigaste delarna av 2014 års reform av EU:s gemensamma fiskeripolitik var förbudet mot utkast. Detta slöseri med våra marina resurser förbjöds i Östersjön den 1 januari 2015. Men enligt Internationella havsforskningsrådet (Ices) senaste råd om fiske i Östersjön kastades var fjärde torsk som fångades i östra Östersjön under 2015 tillbaka i havet . Sammanlagt uppgick dessa torskar till 18 miljoner individer, som borde ha fått växa till sig och bidra till beståndets återhämtning.

Trots detta har inte en enda överträdelse från landningsskyldigheten av svenska och danska fiskefartyg anmälts under de senaste två åren.

Ices har också konstaterat att passiva redskap såsom garn och krok är mer storleksselektiva och därför underlättar för fiskaren att efterleva landningsskyldigheten på torsk.

Den 9 mars kommer det att genomföras en workshop mellan Efca (European Fisheries Control Agency), Baltfish och Bsac om övervakning, kontroll och tillsyn av landningsskyldigheten. Detta vore ett utmärkt tillfälle för regeringen att adressera denna fråga, kanske genom att be Efca att skriva en rapport om landningsskyldigheten i Östersjön.

Jag vill därför fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

Vilka åtgärder kommer statsrådet och regeringen att vidta för att förbättra kontroll- och tillsynspraxis för att komma till rätta med problemet med utkast, och har regeringen för avsikt att vidta åtgärder som ger fiskare fler incitament att fiska med passiva redskap? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-03-02 Överlämnad: 2017-03-03 Anmäld: 2017-03-14 Svarsdatum: 2017-03-15 Sista svarsdatum: 2017-03-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga