utförsäljning av försvarsmateriel

Skriftlig fråga 2001/02:341 av Larsson, Maria (kd)

Larsson, Maria (kd)

den 3 december

Fråga 2001/02:341

av Maria Larsson (kd) till försvarsminister Björn von Sydow om utförsäljning av försvarsmateriel

Försvarets materielverk, FMV, har i uppgift att avveckla mer än hälften av den materiel som finns i Försvarsmakten. Det som avvecklas är överskott som uppstår när Försvarsmakten intagit sin nya organisation. Materiel som inte behövs för säkerhetsfrämjande eller humanitära åtgärder och som har ett marknadsvärde säljs.

Det handlar om artiklar såsom terrängbilar, traktorer, hjullastare, bandlastare, personbilar, snöskotrar, betongblandare, snöplogar med mera. Ammunition och handvapen säljs icke. Försäljningen sker i sex omgångar enligt en tidsplan med början vid halvårsskiftet 2001. Den ska vara slutförd 2005. Materiel som ska säljas samlas in i omgångar till depåer runtom i Sverige och säljs genom anbudsförfarande till köpare som har tillstånd att handla med samt har erfarenhet av försvarsmateriel och som lägger anbud på hel försäljningsomgång.

Detta försäljningssätt reducerar naturligtvis antalet presumtiva köpare rejält. Därmed reduceras också anbudsnivån samt intäkterna till statskassan. Rimligt vore att fler köpare kunde komma till på enskild materiel med möjlighet att lägga anbud på detta sätt.

Med hänvisning till det anförda vill jag ställa följande fråga till försvarsminister Björn von Sydow:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att i kommande försäljningsomgångar ändra försäljningsrutinerna?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2001-12-03 Anmäld: 2001-12-11 Besvarad: 2001-12-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-12-12)