Utförsäkringars effekter för barn

Skriftlig fråga 2013/14:524 av Oskarsson, Christina (S)

Oskarsson, Christina (S)

den 25 mars

Fråga

2013/14:524 Utförsäkringars effekter för barn

av Christina Oskarsson (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

En stor morgontidning i Stockholm rapporterade nyligen om barnens växande sociala och psykiska ohälsa i arbetslöshetens och utförsäkringarnas spår. Föräldrar som själva mår dåligt för det vidare till sina barn, och vissa mår så dåligt att de också tar ut det på sina egna barn genom att slå dem. Vi har stora mörkertal vad gäller psykiskt och fysiskt våld mot barn.

Problemen är många och växande trots jobbskatteavdrag och andra frälsande skattesänkningar. Föräldrar blir uppsagda och får inget nytt arbete, föräldrar blir utförsäkrade och/eller sjuka. Många lever på krympande försäkringsersättningar eller ekonomiskt bistånd. Unga vuxna tvingas bo kvar hemma eller återvända hem eftersom pengarna inte längre räcker för något eget.

Den sociala omsorgen och socialarbetarna pressas allt hårdare i kommunerna genom växande tillströmning och en alltmer komplicerad bakgrundsproblematik. Chefer och medarbetare bränns ut.

Jag har följande fråga:

Genom vilka insatser avser statsrådet att vända den nuvarande situationen med en omfattande social och psykisk ohälsa bland barnen i arbetslöshetens, utförsäkringarnas och trångboddhetens spår?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-03-25 Anmäld: 2014-03-25 Besvarad: 2014-04-09 Svar anmält: 2014-04-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-04-09)