Utbyggnad av bredband i hela landet

Skriftlig fråga 2010/11:319 av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

Adolfsson Elgestam, Carina (S)

den 21 februari

Fråga

2010/11:319 Utbyggnad av bredband i hela landet

av Carina Adolfsson Elgestam (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

I strategin EU 2020 finns mål och visioner om att alla länder inom EU ska digitaliseras. Det går inte att förlita sig på att den privata marknaden möter detta behov i hela landet. Därför måste staten ta ansvar för att en utbyggnad sker även i de delar av landet som inte anses ekonomiskt lönsamma.

Jordbruksverket har nu fördelat 1 miljon kronor till Länsstyrelsen i Kronoberg. I dessa sammanhang är 1 miljon kronor som en droppe i havet. 1 miljon kronor räcker knappt till att förse ett mindre samhälle i länet med bredband. Samtidigt blir efterfrågan på tillgång till bredband hela tiden större. För närvarande ligger det ansökningar på 20 miljoner kronor från olika föreningar vid Länsstyrelsen i Kronoberg. Länsstyrelsen vill gärna bevilja dessa ansökningar men saknar tillräckligt med ekonomiska medel för detta.

Det är viktigt att fungerande IT-kommunikation med hög överföringskapacitet finns tillgänglig i hela landet. IT-kommunikationerna måste fungera även på mindre orter och i landsbygden, inte bara i våra större tätorter.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att utbyggnaden av bredband ska ske i hela landet inom en snar framtid?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2011-02-21 Besvarad: 2011-02-24 Svar anmält: 2011-02-28 Anmäld: 2011-02-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-02-24)