Utbildningsplatser på teologisk högskola

Skriftlig fråga 2017/18:783 av Annika Eclund (KD)

Annika Eclund (KD)

till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

Johannelunds teologiska högskola är en enskild utbildningsanordnare. Avtalet med staten skrevs 1993, och antalet studieplatser ändrades senast 2003, alltså för 15 år sedan.

Trots en rejält ökad studenttillströmning sedan 2003, samtidigt som det uppstått ett skriande samhällsbehov av religionsvetenskaplig kompetens, har regeringen inte heller i årets budget höjt antalet helårsstudieplatser för denna högskola. För Johannelunds del skulle en förändring i antalet tilldelade platser kunna ske redan nu, eftersom beloppet i utbildningsbudgeten är försvinnande litet, dock livsviktigt för högskolan. Det handlar egentligen om en mindre omprioritering av platser mellan lärosäten.

Med anledning av det ovan sagda vill jag fråga statsrådet Helene Hellmark Knutsson:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att kunna utöka antalet platser redan till höstterminen 2018?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-02-15 Överlämnad: 2018-02-16 Anmäld: 2018-02-27 Svarsdatum: 2018-02-28 Sista svarsdatum: 2018-02-28
Svar på skriftlig fråga