utbildning för företagare

Skriftlig fråga 2000/01:1334 av Sandlin-Hedman, Lena (s)

Sandlin-Hedman, Lena (s)

den 1 juni

Fråga 2000/01:1334

av Lena Sandlin-Hedman (s) till statsrådet Mona Sahlin om utbildning för företagare

En av de största anledningarna till diskriminering och andra brott mot lagar eller avtal på arbetsmarknaden är okunskap. Speciellt svårt kan det vara för företagare utan erfarenhet från den svenska arbetsmarknaden. Okunskap om arbetsmarknaden, dess regler, den dispositiva arbetsrätten och avtalens betydelse kan därigenom ha en klart segregerande effekt. En arbetsmarknad med klara spelregler gynnar både arbetstagare och arbetsgivare.

För att få en arbetsmarknad där alla parter kan ta sitt ansvar bör blivande förtagare genomgå en utbildning i de grundläggande reglerna på arbetsmarknaden vid startande av företag, en utbildning i arbetsrätt, om förhandling och avtal, och om de gängse reglerna på den svenska arbetsmarknaden. En avklarad utbildning bör vara ett villkor för att få tillgodogöra sig de olika förmåner som finns för nya företagare, t.ex. starta-eget-bidrag, ALMI-lån eller för att nyttja de utökade möjligheterna till avsättning i periodiseringsfond. På så sätt skulle den företagsverksamhet som bygger på en god arbetsmiljö där de anställdas rättighet ses som en viktig del av företagandet uppmuntras. Utbildningen skulle också förebygga konflikter på arbetsmarknaden, då arbetsgivare som inte tillgodoser de anställdas rättigheter ofta har en bristfällig kunskap om dessa. En sådan utbildning skulle vara en fördel för nya företagare, inte ett hinder.

Jag vill fråga statsrådet Sahlin om hon är beredd att ta initiativ för att införa en utbildning för företagare.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2001-06-05 Anmäld: 2001-06-12 Besvarad: 2001-06-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-06-14)