Upprustning av Ostkustbanan

Skriftlig fråga 2015/16:944 av Edward Riedl (M)

Edward Riedl (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Konkurrensen om den svenska järnvägens kapacitet ökar. Trots att alliansregeringen dubblade anslagen till järnvägsunderhållet mellan 2006 och 2014 är standarden på enskilda sträckor fortfarande låg. Saknar en bana dubbelspår eller möjligheter för tågmöten påverkar det även andra banor och det totala resandet. Exempelvis kan inte hela vinsten av Botniabanan plockas ut av resenärer mellan Umeå och Stockholm på grund av den dåliga standarden på Ostkustbanan. Avsaknaden av dubbelspår gör att den totala restiden förlängs onödigt mycket och att investeringarna norr om Ostkustbanan inte når sin fulla potential.

Trafikverkets beräkningar visar att Ostkustbanan kan byggas ut med dubbelspår i etapper för att därmed förkorta restiden mellan Sundsvall och Stockholm med 90 minuter. Förstärkningen kan dessutom göras utan att man påverkar den nuvarande trafiken nämnvärt. Det ökar även robustheten på banan vilket möjliggör för mer godstrafik som kan svara upp mot den förväntade framtida efterfrågeökningen på sträckan.

Med anledningen av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Ämnar statsrådet inkludera en upprustning av Ostkustbanan i regeringens kommande järnvägsinvesteringar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-03-09 Överlämnad: 2016-03-09 Anmäld: 2016-03-10 Svarsdatum: 2016-03-16 Sista svarsdatum: 2016-03-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga