Upphandling av äldreomsorg

Skriftlig fråga 2008/09:417 av Olofsson, Eva (v)

Olofsson, Eva (v)

den 17 december

Fråga

2008/09:417 Upphandling av äldreomsorg

av Eva Olofsson (v)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

En stor del av regeringens äldrepolitik handlar om att privatisera och konkurrensutsätta den kommunala verksamheten. Genom så kallade valfrihetsmodeller och entreprenader avser man att stärka kvaliteten i omsorgen eftersom man menar att fri konkurrens och en syn på medborgaren som kund ska gynna bra verksamhet och konkurrera ut dålig.

Ute i kommunerna begränsas dock ofta den fria konkurrensen genom att kommunala enheter förbjuds att delta i upphandlingarna. Ett aktuellt exempel är Ljungs vårdboende i Värmdö kommun. Ett stort vårdföretag har redan tidigare haft verksamhet i kommunen men med sämre kvalitet än vid de kommunala vårdboendena, enligt Socialstyrelsens statistik. Privatisering har inte automatiskt lett till förbättrad kvalitet. När nu kommunens enhet förbjuds att lägga anbud på Ljungs vårdboende är det alltså ett tydligt exempel på hur man sätter privatiseringsideologi framför kvaliteten. Vänsterpartiet föredrar att behålla äldreomsorgen i kommunal regi, men anser att när det ändå genomförs privatiseringar så måste det ske inom ett regelverk där konkurrensen inte begränsas.

Min fråga till statsrådet Maria Larsson är:

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att kommunala enheter inte ska förbjudas att lägga anbud vid upphandlingar av äldreomsorg?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-12-17 Anmäld: 2008-12-17 Svar anmält: 2009-01-14 Besvarad: 2009-01-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-01-14)