Uppföljning av hanteringen av människorättsorganisationer i Palestina

Skriftlig fråga 2021/22:916 av Maria Ferm (MP)

Maria Ferm (MP)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Den 28 oktober ställde Thomas Hammarberg (S) en fråga till utrikesminister Ann Linde om vad regeringen avser att göra när det gäller terrorstämplingen av sex palestinska människorättsorganisationer. Beslutet från Israel har, precis som Hammarberg beskriver, kritiserats skarpt av till exempel Amnesty International och Human Rights Watch. Organisationerna som terrorstämplats är al-Haq, Addameer, Bisan Center, Defense for Children International Palestine, Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network och Union of Agricultural Work Committees.

Ann Linde skriver i svaret på Hammarbergs fråga att regeringen kommer att följa upp frågan om vilken information som fanns till grund för detta och konstaterar att Sverige inte fått någon förhandsinformation om detta beslut.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

På vilket sätt har Israels beslut följts upp, och hur har regeringen och ministern agerat mot bakgrund av uppföljningen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-01-26 Överlämnad: 2022-01-26 Anmäld: 2022-01-27 Svarsdatum: 2022-02-02 Sista svarsdatum: 2022-02-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga