Uppfödning av tuppar för kosmetiska ändamål

Skriftlig fråga 2011/12:57 av Holm, Jens (V)

Holm, Jens (V)

den 19 oktober

Fråga

2011/12:57 Uppfödning av tuppar för kosmetiska ändamål

av Jens Holm (V)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Enligt Sveriges Radios Kaliber den 16 oktober 2011 föds uppskattningsvis 10 000–20 000 tuppar upp i Sverige för att bland annat bli ingredienser i läppförstorningsmedel. I och med EU:s kosmetikadirektiv ska djurförsök för kosmetiska eller hygieniska ändamål vara förbjudna. Enligt svenska djurskyddslagen får djur användas i djurförsök endast om nyttan väger tyngre än djurets lidande. I det här fallet har tuppuppfödningen godkänts av en djurförsöksetisk nämnd. Men enligt medieuppgifter har nämnden inte informerats om att syftet med tuppuppfödningen var tillverkning av kosmetiska preparat.

Syftet med gällande lagstiftning är att djur inte ska dödas för kosmetiska ändamål. I det här fallet är det exakt vad som sker. Antingen är svensk och europeisk lag inte tydlig nog, eller så brister det i tillämpningen.

Jag vill fråga landsbygdsminister Eskil Erlandsson:

Kommer lansbygdsministern att vidta några åtgärder för att precisera EU:s lagstiftning och/eller svensk lag för att dödande av djur i syfte att bli ingredienser i kosmetiska och hygieniska produkter inte ska vara möjligt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-10-19 Anmäld: 2011-10-20 Besvarad: 2011-10-26 Svar anmält: 2011-10-26
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-10-26)