Undervisning i demokrati och mänskliga fri- och rättigheter

Skriftlig fråga 2015/16:420 av Marta Obminska (M)

Marta Obminska (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Sverige är ett fritt och demokratiskt samhälle. Grundläggande i en demokrati är alla människors lika värde och rättigheter. Det finns dock krafter som utmanar vår öppenhet. Det handlar om vänsterextremister, högerextremister och islamistiska extremister. Det finns ungdomar som nyligen har gått i skolan som plötsligt begår grova brott i våldsbejakande ideologiers namn. För att förhindra detta har skolan en viktig roll.

Det fria skolvalet möjliggör för varje elev och familj att hitta den skola och undervisningsform som passar henne eller honom bäst. Alla skolor ska hålla en hög kvalitet. Fristående skolor och förskolor får ha en konfessionell inriktning. Skolinspektionen har konstaterat att det generellt sett inte finns fler brister i konfessionella skolor än i övriga friskolor. Däremot har det förekommit kritik vad gäller uppfyllandet av skolans värdegrund.

Alla skolor, kommunala såväl som fristående, måste uppfylla den värdegrund som gäller för utbildningen och läroplanerna. I läroplanernas första kapitel understryks att utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Demokrati och mänskliga rättigheter finns också med som centralt innehåll i både kurs- och ämnesplaner. Detta både som kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter och i form av att utveckla demokratiska förmågor. Grundskolan och gymnasieskolan har exempelvis som mål att varje elev respekterar andra människors egenvärde samt tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling.

Därutöver behöver skolors kunskap om hur radikalisering kan upptäckas på ett tidigt stadium öka. Dessutom måste skolor och andra som arbetar med barn och unga verka för att motverka radikalisering.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

Tänker utbildningsministern ta några initiativ eller vidta någon annan åtgärd för att säkerställa att alla skolor förmedlar och förankrar respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna samt verkar för att motverka radikalisering?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-12-03 Överlämnad: 2015-12-04 Anmäld: 2015-12-07 Svarsdatum: 2015-12-16 Sista svarsdatum: 2015-12-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga