undantaget från skatteplikt för huvuddelägares aktier

Skriftlig fråga 2004/05:1737 av Andrén, Gunnar (fp)

Andrén, Gunnar (fp)

den 27 maj

Fråga 2004/05:1737

av Gunnar Andrén (fp) till finansminister Pär Nuder om undantaget från skatteplikt för huvuddelägares aktier

I riksdagen den 20 maj 2005 meddelade näringsminister Thomas Östros (riksdagsprot. 2004/05:124, 6 §, anf. 28) att "en översyn (även) pågår av förmögenhetsskatten".

Det är onekligen glädjande eftersom beskeden i fråga om förmögenhetsskattens framtid har varit många och motstridiga från regeringshåll.

Men i nästa andetag och mening meddelande chefen för Näringsdepartementet att "bland annat övervägs att ersätta undantaget från skatteplikt för huvuddelägares aktier med ett tak för skatten. Frågan bereds inom Regeringskansliet."

Det är ett mycket oroande besked eftersom det kan driva än fler svenska privatägda företag ur landet och förhindra önskad återflyttning av andra. Inte ens borttagande av delar av förmögenhetsskatten i övrigt enligt principen att skattereformer inom ett visst område ska finansieras inom samma grupp @ regeringens huvudprincip i dessa frågor @ kan motivera ett så för Sverige företags- och sysselsättningsmässigt dumdristigt förslag.

Fråga:

Vilken inriktning har chefen för Finansdepartementet givit utredningsarbetet i Regeringskansliet vad gäller förmögenhetsskattens eventuella framtid, särskilt vad avser att ersätta undantaget från skatteplikt för huvuddelägares aktier?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-05-27 Anmäld: 2005-05-27 Besvarad: 2005-06-01 Svar anmält: 2005-06-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-06-01)