ultraljudshalsband på hundar

Skriftlig fråga 2002/03:79 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 5 november

Fråga 2002/03:79

av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om ultraljudshalsband på hundar

Jordbruksministern har på en skriftlig fråga (2002/03:60) nyligen angivit att det pågår en beredning inom Regeringskansliet rörande förslag som innebär att elhalsband ska förbjudas. Det är mycket angeläget att regeringen kommer till skott i denna fråga, inte minst mot bakgrund av att den väcktes redan i början av 90-talet och att flera socialdemokratiska jordbruksministrar lovat att komma med förbudsförslag till riksdagen.

Under åren som gått har ytterligare en form av så kallade dressyrhalsband utvecklats och säljs i dag över disk i vanliga butiker. Det nya halsbandet sänder inte ut elstötar utan kraftfulla ultraljudsstötar. Effekterna på hundarna sägs vara likvärdiga.

De hundhalsband som avger ultraljud kan antingen styras av en fjärrkontroll eller så kan de vara konstruerade på sådant sätt att stöten av ultraljud utlöses när hunden ger skall.

Min fråga till jordbruksministern:

När kommer ett förbud mot användning av hundhalsband som sänder ut ultraljud?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-11-05 Anmäld: 2002-11-06 Besvarad: 2002-11-13 Svar anmält: 2002-11-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-11-13)