Tydligare riktlinjer för hemvärnets verksamhet

Skriftlig fråga 2007/08:957 av Hagberg, Michael (s)

Hagberg, Michael (s)

den 14 mars

Fråga

2007/08:957 Tydligare riktlinjer för hemvärnets verksamhet

av Michael Hagberg (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Ute i landet är oron stor över den utredning som regeringen har tillsatt för att se över försvarsorganisationernas inriktning och finansiering. Försvarsmaktens verksamhet har förändrats från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar. En naturlig följd borde då vara att organisationerna anpassar sin verksamhet till stöd för det civila samhället, vilket innebär att det behövs mer resurser och tydligare riktlinjer för hur hemvärnet ska bedriva sin verksamhet.

Hemvärnets resurser tas ofta i anspråk av det civila samhället, exempelvis när försvunna personer eftersöks, vid släckning av stora skogsbränder eller vid översvämningar. Hemvärnets verksamhet är mycket uppskattad och bistår framgångsrikt det civila samhället vid akuta situationer. Oron i verksamheten vid hemvärnet och andra frivilligorganisationer är stor.

Det är därför oerhört viktigt att hemvärnets roll tydliggörs så att de som är verksamma vet sin uppgift och kan göra sina prioriteringar och övningar med en tydlig viljeinriktning från politiskt håll.

Jag vill därför fråga försvarsministern vilket mål han ser för framtidens hemvärnsorganisation och andra frivilligorganisationer.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-03-14 Anmäld: 2008-03-14 Besvarad: 2008-03-19 Svar anmält: 2008-03-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-03-19)