Tvångsomhändertagande av barn

Skriftlig fråga 2011/12:131 av Danielsson, Staffan (C)

Danielsson, Staffan (C)

den 10 november

Fråga

2011/12:131 Tvångsomhändertagande av barn

av Staffan Danielsson (C)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

I ett upprörande fall i Sandviken tvångsomhändertog plötsligt kommunens socialnämnd två små flickor samtidigt som deras pappa ”på sannolika skäl” häktades och satt inlåst en hel månad.

Detta beslut togs med anledning av en enda anmälan och utan att kommunens daghemspersonal kontaktades om hur de upplevde familjen och barnen.

Företrädare för kommunen och socialexpertis har uppgivit att lagen stadgar att sådana kontakter i normalfallet ska tas först efter omhändertagandet, det är fel att ta in det beslutsunderlaget innan.

Detta förefaller alldeles orimligt, men uppenbarligen finns denna praxis i Sandviken. Följderna för en vanlig familj som oskyldigt drabbas av detta genom att barnen tas från dem, pappan sätts i häkte och lokal- och kvällstidningarna fylls av skandalrubriker är självfallet omätbart knäckande.

Avser statsrådet att vidta åtgärder så att regelverken förändras eller att informationen till kommunerna förtydligas så att kraven på ett rimligt beslutsunderlag förtydligas innan tvångsomhändertagande kan göras?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-11-10 Anmäld: 2011-11-10 Besvarad: 2011-11-16 Svar anmält: 2011-11-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-11-16)