Tv-mottagning och program

Skriftlig fråga 2006/07:850 av Andrén, Gunnar (fp)

Andrén, Gunnar (fp)

den 14 mars

Fråga

2006/07:850 Tv-mottagning och program

av Gunnar Andrén (fp)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Just nu när det analoga distributionsnätet för televisionssändningar – enligt förra regeringens beslut – är inne i sitt nedsläckningsslutskede finns skäl att se långt framåt. Vid årsskiftet 2007/08 är hela Sverige tv-mottagningsdigitaliserat. Detta ger nya möjligheter i form av fler tv-kanaler. Men tyvärr finns också problem.

De tittare utanför Stockholmsregionen som följt sina lokala nyheter i TV 4 kan då inte längre se sina egna lokalnyheter. Det gäller att välja rätt distributionsform när det analoga nätet släcks, och det är framför allt satellitdistributörerna som inte erbjuder lokala nyhetskanaler.

För dem som går miste om sina egna lokala nyheter erbjuds TV 4 Stockholm, vilket måste upplevas som egenartat oavsett om man bor i Ystad eller Haparanda.

För framtiden, då TV 4:s sändningstillstånd med staten löper ut den 31 januari 2008, kan problemet bli än större. Då upphör kabelbolagens lagreglerade skyldighet att distribuera TV 4 med dess 16 lokala tv-stationer – den så kallade must carry-regeln. (Det kan vara värt att påpeka att TV 4 enligt uppgift förra året sände mer än 520 timmar lokala nyheter från 06:30 på morgonen till 21:55 på kvällen. Det är fler nyhetssändningar från fler stationer än vad SVT erbjuder sina tittare.)

Vilka initiativ kommer chefen för Kulturdepartementet att ta för att säkerställa att hela tv-publiken kan se sina egna lokala nyheter även i framtiden?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-03-14 Anmäld: 2007-03-14 Besvarad: 2007-03-21 Svar anmält: 2007-03-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-03-21)