Turkiska skolböcker som sprider hat

Skriftlig fråga 2011/12:32 av Kerimo, Yilmaz (S)

Kerimo, Yilmaz (S)

den 11 oktober

Fråga

2011/12:32 Turkiska skolböcker som sprider hat

av Yilmaz Kerimo (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

EU har under många år kritiserat Turkiet för landets behandling av landets nationella minoriteter. Ändå fortsätter kränkningarna. Förra månaden gavs en ny lärobok för gymnasiet ut där assyrier/syrianer och andra kristna grupper öppet pekas ut som förrädare. Boken är utgiven av det turkiska utbildningsdepartementet och uppmanar till hat hos turkiska skolelever gentemot assyrier/syrianerna och andra icke-muslimska minoriteter.

Att man uppmanar till hat mot grupper som fortfarande lever tillsammans i samma områden är ofattbart och detta borde räcka för att få omvärlden att reagera. Turkiet har skrivit under de krav man har ställt för att uppfylla Köpenhamnskriterierna, och ska därmed respektera mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och minoriteternas rättigheter oavsett bakgrund. Det Turkiet säger om reformer för demokrati och oliktänkande och om reformer för minoriteter går inte ihop med det som sker i praktiken. Nu har reaktionerna kommit från flera håll, främst från demokratiska grupper och organisationer som har sina rötter i Turkiet. Även en del turkiska parlamentariker från olika partier har starkt reagerat mot boken och krävt att den omedelbart stoppas. EU måste i medlemskapsförhandlingarna med Turkiet ännu tydligare än hittills markera att Turkiet måste skydda sina minoriteter.

Min fråga till utrikesminister Carl Bildt är:

Hur avser utrikesministern att agera för att dessa böcker ska stoppas omedelbart och för att visa för den turkiska staten att Sverige och EU inte accepterar Turkiets fortsatta brott mot mänskliga rättigheter och förtryck av minoritetsgrupper?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Anmäld: 2011-10-11 Inlämnad: 2011-10-11 Svar anmält: 2011-10-25 Besvarad: 2011-10-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-10-25)