Turkiets konfiskering av minoriteters egendom

Skriftlig fråga 2016/17:1690 av Yilmaz Kerimo (S)

Yilmaz Kerimo (S)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

EU har under många år kritiserat Turkiet för landets behandling av sina nationella minoriteter. Ändå fortsätter Turkiet med sina kränkningar.

Det senaste exemplet är den nya lag som trädde i kraft 2014 som gör det möjligt för staten att konfiskera kyrkor och kloster, och mark tillhörande dessa, i Turabdin. Bakgrunden är att när Mardin blev storstad omvandlades byar till stadsdelar. Den nya lagen möjliggjorde att kyrkor och kloster och deras mark, samt jordbruksmark som tidigare var registrerad hos byrådet, nu blev statens egendom. I dag har hundratals kyrkor konfiskerats av staten och deras förvaltning och nyttjanderätt har getts till det muslimska direktoratet för religiösa frågor.

Förutom statens och den statliga skogsmyndighetens konfiskering har kurdiska feodalherrar sett sin chans att lägga beslag på assyriers/syrianers mark och egendom. Stiftelsen Mor Gabriel har överklagat beslutet men har bemötts med motstånd från myndigheternas sida trots att assyriska/syrianska institutioner ska vara skyddade av Lausannefördraget.

Agerandet står i strid mot alla internationella åtaganden och konventioner som Turkiet har förbundit sig att följa. Sverige och EU har tidigare varit kritiska mot Turkiet i frågan, men vi behöver vara ännu tydligare och markera att Turkiet ska skydda sina minoriteter och deras egendom.

Med bakgrund av detta vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Hur avser ministern att agera för att visa den turkiska staten att Sverige och EU inte accepterar Turkiets fortsatta brott mot mänskliga rättigheter och förtryck av minoritetsgrupper?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-06-27 Överlämnad: 2017-06-28 Sista svarsdatum: 2017-07-12 Svarsdatum: 2017-07-13 Anmäld: 2017-08-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga