turistvisum

Skriftlig fråga 2001/02:1395 av Jonsson, Elver (fp)

Jonsson, Elver (fp)

den 28 juni

Fråga 2001/02:1395

av Elver Jonsson (fp) till utrikesminister Anna Lindh om turistvisum

I massmedierna kan vi läsa att färre visum för turister utanför Schengenområdet numera utfärdas. Det gäller i hög grad de som under korta perioder som turister vill besöka släktingar och vänner. För egen del har jag blivit varse ett fall, där en änka med ett barn och barnbarn i Sverige nekats turistvisum, trots att hon tidigare besökt Sverige och exemplariskt följt svenska myndigheters anvisningar både för inresa och utresa. I en kontakt med verket ifråga hänvisar handläggare till att just från det landet, som den sökande kommer ifrån, klassas det som en generell risk att vederbörande skulle t.ex. söka asyl. Detta trots att vederbörande tidigare varit i Sverige på besök och hållit ålagda återresetider.

Det vore olyckligt om den utvärdering av visumpolitiken som görs av vissa Schengenländer föregrips av att man även i Sverige tillämpar en kärv och negativ visumpolitik. Officiellt har ju Sverige sagt sig vilja främja kontakt mellan familjer här i Sverige och deras anhöriga i visumpliktiga länder.

Jag vill med anledning av det anförda fråga utrikesministern:

Avser utrikesministern att vidta åtgärder som främjar en god kontakt mellan familjer utanför Schengenområdet och familjemedlemmar boende i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-06-28 Besvarad: 2002-07-25 Anmäld: 2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-07-25)