Tullens möjlighet att ingripa vid utförsel av stöldgods

Skriftlig fråga 2017/18:695 av Pia Nilsson (S)

Pia Nilsson (S)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Enligt Larmtjänstpodden, försäkringsbolagens radioutsändning på nätet, försvinner stulet gods för uppskattningsvis 1–2 miljarder kronor ut ur landet varje år. Uppskattningen av värdet av det utförda stöldgodset bygger på försäkringsbolagens statistik.

Internationella ligor påstås ha byggt upp gigantiska stöldorganisationer, och landsbygden drabbas hårt när bildelar, entreprenad- och jordbruksmaskiner, båtmotorer och robotgräsklippare försvinner.

Tullen kan inte agera vid misstänkt utförsel av stöldgods. Stölden är ett brott enligt brottsbalken, men när godset kommer till gränsen är det inte längre ett stöldbrott utan ett häleribrott. Tullverket har, på grund av att det inte finns några restriktioner för utförsel, inga befogenheter att agera på stöldgodset.

För att tullen ska få ingripa krävs det antingen en ändring av brottsbalken eller en ny förordning.

De få begränsningar som finns för utförsel i dag gäller kulturföremål och krigsmaterial. Trots att regeringen sagt att stölder på landsbygd ska stoppas har en moment 22-liknande situation uppstått. Finansdepartementet har begärt uppgifter från Tullverket om hur frekvent det är med utförsel av stöldgods för att kunna angripa problemet. De uppgifterna finns inte. Det förs ingen statistik eftersom tullen inte får ingripa.

De kontroller som ändå görs av fordon på väg ut ur landet sker till stor del vid färjelägena, men då måste tullen kalla på polis för att ett gripande ska ske. Ofta uppstår problem eftersom tjuvarna har en förmåga att komma just före färjans avgång för att minimera risken att bli stoppade av tullen och undvika att bli kontrollerade.

Stölderna drar också med sig annan brottslighet, såsom människohandel, vapenhandel och narkotikasmuggling.

Varje år betalar försäkringsbolagen ut ersättningar för stölder och inbrott på 3 miljarder kronor. En uppskattning från Tullverket är att hälften av stöldgodset förs utomlands av de internationella stöldligorna.

Jag vill därför fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vilka åtgärder tänker ministern och regeringen vidta för att ge tullen befogenheter att på plats kunna agera mot misstänkt utförsel av stöldgods?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-01-31 Överlämnad: 2018-02-01 Anmäld: 2018-02-02 Svarsdatum: 2018-02-07 Sista svarsdatum: 2018-02-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga