Trossamfund och jämställdhet

Skriftlig fråga 2021/22:1594 av Michael Rubbestad (SD)

Michael Rubbestad (SD)

till Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark (S)

 

”Dina fruar är en njutning för dig, så gå till din njutning när och hur du vill.” (Koranen 2:223)

Efter inkomna tips om att shiamuslimska imamer i Sverige viger kvinnor som köps för pengar inleder SVT-programmet Uppdrag granskning ett djuplodande reportage om företeelsen som benämns ”njutningsäktenskap – ett tidsbestämt äktenskap mot betalning som kan pågå i någon månad, någon vecka eller bara en timme. Med andra ord ett sätt att göra prostitution tillåtet, eftersom utomäktenskapligt sex är förbjudet inom shiaislam.

Prostitution i religionens namn.

Ekonomiskt och/eller socialt utsatta kvinnor blir utnyttjade i dubbel bemärkelse. Dels av den man som köper rätten att när han så själv önskar ska få njuta av hennes kropp i enlighet med koranversen ovan, dels av de imamer som utför själva ”vigseln”, mot betalning, och därmed legitimerar ”njutningsäktenskapet”.

Kvinnor som befinner sig långt ifrån samhället och som inte känner till sina egna rättigheter eller svensk lag leds in i ”äktenskapet” i tron om att det är för deras eget bästa och att det ger dem fördelar hos Gud.

Som en del av ett ”njutningsäktenskap” ingår en betalning, vilket döljs bakom begreppet ”brudgåva”. I SVT:s program Uppdrag granskning refereras till 1 500 till 3 000 svenska kronor för ett ”äktenskap” som pågår i någon timme och upp till 20 000 för ett ”äktenskap” som pågår två månader. I och med att kvinnan ingår detta ”äktenskap” förväntas hon sedan följa de påbud som framgår i Koranen för att inte riskera sin ställning hos Gud i livet efter detta. Enligt Koranen är de enda tillfällen en kvinna har rätt att neka sex när hon menstruerar eller direkt efter en förlossning.

15 av de 26 shiamuslimska församlingar som SVT kontaktar inte bara accepterar ”njutningsäktenskap”, de erbjuder sig även att vara behjälpliga i processen och förmedla kontakter mellan man och kvinna. Detta trots att kvinnan som kontaktar dem är tydlig med att hon egentligen inte vill, men inte ser någon annan utväg.

Uppdrag granskning visar att det under 2021 betalades ut hela 14 miljoner i bidrag till dessa församlingar, varav 10 miljoner från Myndigheten för statliga bidrag till trossamfund. I myndighetens reglemente står angett att ”trossamfund ska bidra till att upprätthålla de grundläggande värderingar som samhället vilar på”.

SVT:s Uppdrag granskning visar med all tydlighet att så inte är fallet. Svenska grundläggande värderingar såsom jämställdhet lyser med sin frånvaro, och man använder sig medvetet av religionen som en täckmantel för att legitimera prostitution och människohandel.

I och med den bristande kontroll som uppenbarligen skett i samband med dessa utbetalningar av ekonomiska bidrag har den socialdemokratiskt styrda myndigheten inte bara tillåtit verksamheten fortgå, man har indirekt gett den ekonomiska förutsättningar för att frodas och utvecklas.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark:

 

Varför har regeringen bidragit till att ekonomiskt stötta trossamfund som får anses aktivt motverka svenska grundläggande värderingar såsom jämställdhet eller en kvinnas rätt till sin egen kropp, och vad avser ministern, inom sitt ansvarsområde, att göra för att säkerställa att detta inte kommer att upprepas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-05-13 Överlämnad: 2022-05-16 Anmäld: 2022-05-17 Svarsdatum: 2022-05-25 Sista svarsdatum: 2022-05-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga