Transporter, yrkeschaufförer och arbetsmiljö

Skriftlig fråga 2008/09:273 av Pärssinen, Raimo (s)

Pärssinen, Raimo (s)

den 19 november

Fråga

2008/09:273 Transporter, yrkeschaufförer och arbetsmiljö

av Raimo Pärssinen (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Transport och kommunikation sysselsätter drygt 267 000 personer. Antalet anmälda arbetsskador ligger över genomsnittet jämfört med andra verksamheter. Inom kollektivtrafik, järnvägstransporter och godshantering anmäls särskilt många arbetsskador.

Transport och kommunikation är branscher där det pågår stora förändringar och där arbetsmiljöproblemen har ökat. Företagsstrukturerna är ofta svåra att överblicka med många små företag. Gränsen mellan anställning och eget företagande är inte alltid tydlig i dessa branscher. Små transportföretag är ofta i beroendeställning till större transportföretag eller till speditörer. Medvetenheten är låg om arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön. Belastningar, stress, trafikolyckor samt hot och våld utgör de största arbetsmiljöproblemen. Stenkastning mot fordonen samt hot och våld mot förarna har inom kollektivtrafiken beklagligt nog blivit ett stort problem i flera kommuner.

Ca 120 000 personer är yrkesmässigt sysselsatta med att köra bil, taxi, buss, spårvagn eller lastbil. Drygt hälften av dessa jobbade som lastbils- eller långtradarförare. En större andel av yrkesförarna än av den övriga arbetande befolkningen har efter arbetet ont i nacke, rygg, axlar eller armar. En fjärdedel av yrkesförarnas anmälningar kommer från personer som är över 57 år och räknat per 1 000 sysselsatta anmäls det klart flest arbetssjukdomar i den äldsta åldersgruppen.

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att förbättra arbetsmiljön inom transport- och kommunikationsbranschen och då särskilt för yrkeschaufförerna?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-11-19 Anmäld: 2008-11-19 Svar anmält: 2008-12-02 Besvarad: 2008-12-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-12-02)