trängselskatternas integritetspåverkan

Skriftlig fråga 2004/05:2153 av Andrén, Gunnar (fp)

Andrén, Gunnar (fp)

den 1 september

Fråga 2004/05:2153

av Gunnar Andrén (fp) till finansminister Pär Nuder om trängselskatternas integritetspåverkan

Enligt riksdagens beslut den 16 juni 2004 i samband med godkännandet av regeringens förslag till lag om trängselskatt ändrades också 1980 års sekretesslag @ 9 kap. 10 § @ enligt följande (ändringar av mer praktisk karaktär infördes även i 14 kap.): "3. Trängselskatt. I beslut, varigenom trängselskatt bestäms eller underlag för bestämmande av sådan skatt fastställs, gäller sekretessen dock endast för uppgift om vilken betalstation bilen har passerat och tidpunkten för denna passage." I samband med behandlingen av propositionen, vilken ju @ det tillhör ej statshemligheterna @ jag och många andra önskade avslå från första till sista ordet, framförde Moderata samlingspartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet i yttrandet från justitieutskottet, även utvecklat i kammardebatten, oro för just integritetskränkningar genom den omfattande trafikregistreringen. Jag vill nu fråga finansministern vars företrädare kontrasignerat regeringsförslaget (prop. 2003/04:145):

Vilka åtgärder @ om några @ avser ministern att vidtaga för att försäkra medborgarna om att lagen om trängselskatt inte i något avseende kommer att kunna utnyttjas så att den enskildes integritet i rörelsehänseende påverkas eller kränks, av enskilda eller av myndigheter?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-09-01 Anmäld: 2005-09-13 Besvarad: 2005-09-13 Svar anmält: 2005-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-09-13)