Trängselskatt även för utländska fordon

Skriftlig fråga 2011/12:684 av Johansson, Lars (S)

Johansson, Lars (S)

den 27 juni

Fråga

2011/12:684 Trängselskatt även för utländska fordon

av Lars Johansson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

I en interpellationsdebatt med finansministern den 4 april i år fick jag beskedet att trängselskatt även för utländska fordon skulle kunna införas till halvårsskiftet 2013.

I Göteborgs-Tidningen, GT, den 27 juni förekommer uppgifter om att den utredning som leds av lagman Raymond Grankvist, ”Skatte- och avgiftsuttag vid användandet av vissa vägar”, kommer att bli försenad med sitt betänkande. Från början skulle betänkandet ha redovisats den 30 september, men nu säger Raymond Grankvist i GT att man fått förlängd tid till den 15 februari 2013.

Redan den 1 januari 2013 kommer trängselavgift att tas ut i Göteborg.

Svensk åkerinäring utsätts för osund konkurrens från många utländska aktörer. Det är därför av största vikt att även utländska fordon får betala trängselavgift i Göteborg, helst redan från den 1 januari 2013, för att vi ska få en sund konkurrenssituation.

Mot bakgrund av att betänkandet väntas bli försenat vill jag därför fråga finansministern:

Vad avser finansministern att vidta för åtgärder för att även utländska fordon ska få betala trängselskatt i Göteborg senast från halvårsskiftet 2013?   

     

 

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2012-06-27 Anmäld: 2012-06-28 Besvarad: 2012-08-06 Svar anmält: 2012-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-08-06)