Trafikverkets införande av avgifter och en generell anmälningsplikt för virkesupplag

Skriftlig fråga 2019/20:544 av Anders Åkesson (C)

Anders Åkesson (C)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Trafikverket utreder nu frågan om att från årsskiftet 2020/21 ändra från dagens system med en avgiftsfri och generell anmälan av virkesupplag invid väg till att varje enskilt upplag, oavsett storleken på vägen och upplaget, blir anmälningspliktigt och avgiftsbelagt.

Under tiden medan utredningen pågår kommer det liksom tidigare att gå att söka generella tillstånd som kan inrymma flera upplag. Det som ändras från och med årsskiftet 2019/20 är att det tillkommer en avgift på 2 900 kronor per ansökan.

Det är svårt att förutse konsekvenserna av detta första steg med att införa en avgift. Det kanske inte innebär så mycket för skogsföretagen, skogsägarföreningarna eller de större markägare som söker dessa generella tillstånd. Däremot kan man förutse att det bli dyrt för en mindre markägare som själv kör ut sitt virke till allmän väg. I synnerhet mot bakgrund av de senaste årens svåra angrepp av granbarkborre har upplag med mindre volymer angripet virke blivit vanligare. 

Lönsamheten i skogsbruket – och i synnerhet mindre skogsägares behov av att få råvaran till industrin – är inte sådan att den betjänas av vare sig ökad byråkrati eller nya kostnader.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Av vilken orsak förändrar Trafikverket en i dag väl fungerande ordning med en generell och avgiftsfri anmälningsplikt till att i ett första steg göra anmälan avgiftsbelagd och i ett eventuellt andra steg, efter utredning av Trafikverket, göra varje enskilt upplag anmälningspliktigt?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-12-04 Överlämnad: 2019-12-05 Anmäld: 2019-12-06 Sista svarsdatum: 2019-12-11 Svarsdatum: 2019-12-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga