Tillsynen över och transparensen hos Folkbildningsrådet

Skriftlig fråga 2017/18:986 av Jan R Andersson (M)

Jan R Andersson (M)

till Statsrådet Anna Ekström (S)

 

Folkbildningsrådet är en ideell förening med vissa myndighetsuppdrag givna av riksdagen och regeringen vars uppgift det är att fördela och följa upp statsbidrag till folkhögskolor och studieförbund. Folkbildningsrådet ska även utvärdera om syftet med statens bidrag till folkbildningen uppfylls.

Varje år delar Folkbildningsrådet ut drygt 4 miljarder kronor i bidrag till studieförbund och folkhögskolor. Då Folkbildningsrådet inte är en myndighet ställs inga krav på denna ekonomiska förening att följa offentlighetsprincipen eller andra kontrollsystem. Alltså är tillsynen över och transparensen hos Folkbildningsrådet mycket begränsad. Att miljarder av skattebetalarnas pengar inte redovisas offentligt är mycket problematiskt och kan leda till både korruption och bedrägerier.

Det är oacceptabelt att användningen av skattebetalarnas pengar inte redovisas enligt offentlighetsprincipen. Det är något som myndigheter är skyldiga att göra, och det borde vara fallet även för Folkbildningsrådet. 

Med anledning av det ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Ekström följande:

 

Avser statsrådet att agera för att öka tillsynen och transparensen när det gäller Folkbildningsrådets användning av skattemedel?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-03-08 Överlämnad: 2018-03-09 Anmäld: 2018-03-13 Svarsdatum: 2018-03-21 Sista svarsdatum: 2018-03-21
Svar på skriftlig fråga