Tillgängliggörande av forskning i skolan

Skriftlig fråga 2015/16:1096 av Ida Drougge (M)

Ida Drougge (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Forskning visar att barn som arbetar med både tallinjen och arbetsminnet för att lära sig matematik får förståelse för matematiken både lättare och snabbare. Torkel Klingberg, professor i neurovetenskap, KI, har bland annat studerat detta på totalt 650 sexåringar i samarbete med flertalet skolor i Stockholmsområdet.

Barnen har under en halvtimme per dag under åtta tio veckor fått använda sig av en Ipad var för att spela Graphogame, som finns med tillhörande lärarbeskrivning, för att lära sig matematik på ett förståeligare sätt.

Den forskning som finns och uppföljningen av det visar att detta ger en markant förbättring av matematikkunskaperna i förhållande till andra åtgärder såsom mindre klasser och bättre lärare. Detta har resulterat i att man i Finland har infört programmet nationellt så att alla sexåringar i hela Finland får ta del av det. Tillsammans med Plan Ceibal Foundation har projektet även startat i Uruguay och Australien, och liknande projekt är på gång även i Kenya och Mexiko.

 

Med anledning av detta skulle jag vilja fråga utbildningsminister Gustav Fridolin vad han avser att göra för att framgångsrik forskning likt denna projekt ska nå klassrum och elever i Sverige.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-04-11 Överlämnad: 2016-04-12 Anmäld: 2016-04-13 Svarsdatum: 2016-04-20 Sista svarsdatum: 2016-04-20
Svar på skriftlig fråga