Tätortsnära friluftsliv

Skriftlig fråga 2016/17:1409 av Cassandra Sundin (SD)

Cassandra Sundin (SD)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Bostadssituationen är en av de stora utmaningarna i dagens politik. En stor majoritet av befolkningen bor i kommuner där det råder bostadsbrist, och många nya bostäder måste byggas. Av naturliga skäl är bristen störst i storstadsregioner och högskoleorter. Svenskt Friluftsliv anser att det är av vikt att säkerställa möjligheterna till tätortsnära friluftsliv när nya bostadsområden planeras, inte minst ur ett folkhälsoperspektiv.

Min fråga till statsrådet Peter Eriksson är därför:

 

Anser statsrådet och regeringen att det är av vikt att i planerna för nya bostadsområden lägga in tätortsnära friluftsliv, och vilka åtgärder tänker statsrådet i så fall vidta för att detta ska förverkligas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-05-04 Överlämnad: 2017-05-16 Anmäld: 2017-05-17 Svarsdatum: 2017-05-24 Sista svarsdatum: 2017-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga