Taiwans deltagande i FN:s klimattoppmöte COP 25

Skriftlig fråga 2019/20:346 av Boriana Åberg (M)

Boriana Åberg (M)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

I början av december inleds FN:s klimattoppmöte COP 25 i Madrid. Mötet hålls årligen mellan parterna i Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, och detta är det 25:e i ordningen. Representanter från drygt 200 länder kommer att delta och diskutera sina ambitioner för uppnående av målen i Parisavtalet.

Tyvärr är Republiken Kina (Taiwan) inte bland dessa länder för att landet nekas deltagande i forumet. Detta är mycket beklagligt då Taiwan besitter stor kompetens i frågor rörande klimatförändringar. På grund av sin geografiska placering och utsattheten för extrema väderförhållanden och naturkatastrofer har landet utvecklat en unik anpassningsförmåga och har en omfattande expertis som de gärna vill dela med sig av.

Trots att Taiwan exkluderas från de internationella klimatdiskussionerna driver landet klimatprojekt i utvecklingsländer där man bidrar med både teknologi och finansiella bidrag för att motverka klimatförändringarna. Det borde vara självklart att Taiwan bjuds in att delta i COP 25 och bidra med kompetens.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder för att Taiwan ska bjudas in till FN:s klimattoppmöte?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-08 Överlämnad: 2019-11-08 Anmäld: 2019-11-12