Systemet med tomhyror

Skriftlig fråga 2019/20:1303 av Monika Lövgren (SD)

Monika Lövgren (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Den akuta hemlösheten i Sverige fortsätter att öka, och vi har ännu inte sett vad covid-19-krisen kommer att resultera i för människor som befinner sig i eller eventuellt kommer att hamna i utsatta situationer.

Samtidigt betalar Migrationsverket ca 2,5 miljoner kronor om dagen för sängplatser på olika asylboenden som inte används och även stora summor för tomhyror för lägenheter i kommuner som kan ha stått tomma i upp till ett år i väntan på placeringar.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Har ministern och regeringen för avsikt att se över systemet med sängplatser på olika asylboenden som inte används samt systemet med tomhyror i kommunerna för att se ifall dessa bostäder kan beredas för hemlösa?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-05-06 Överlämnad: 2020-05-06 Anmäld: 2020-05-07 Svarsdatum: 2020-05-13 Sista svarsdatum: 2020-05-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga