Systematiska attacker mot hazarer i Afghanistan

Skriftlig fråga 2017/18:1638 av Anders Österberg (S)

Anders Österberg (S)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Sverige och Afghanistan har djupa och långa relationer med varandra. Sverige är ett mycket uppskattat land i Afghanistan, något som Sverige ska vara stolt över. Vårt bistånd och våra biståndsorganisationer har funnits i landet redan före den 11 september 2001.

I utrikesutskottet hade vi förmånen att få besöka olika verksamheter i Afghanistan som finansieras via svenskt bistånd. Särskilt vill jag lyfta fram en skola för funktionsnedsatta i Mazar-e Sharif. Ett utmärkt exempel på hur svenskt bistånd gör skillnad till det bättre för tusentals barn.

Den senaste tiden har det skett dödliga terrorattacker mot moskéer, mot skolor och mot valregistreringslokaler i västra Kabul. Det som varit särskilt utstuderat med de här attackerna är att de varit särskilt riktade mot hazarer, en redan utsatt minoritet i Afghanistan, även om såklart alla drabbas av våldet.

För ett litet tag sedan tog talibanerna tillfälligt över staden Ghazni. Det blev ett helvete för folket i allmänhet men för hazarer i synnerhet. Många människor blev urskillningslöst dödade. Men det är också lätt att identifiera hazarer, vilka också är shiamuslimer, till skillnad från majoriteten i landet. 

Om attackerna mot hazarer fortsätter finns det stor risk att människor flyr landet. I det långa loppet blir alla förlorare när grupp ställs mot grupp.

Sveriges har ett stort förtroende och har arbetat länge i Afghanistan.

Min fråga till utrikesminister Margot Wallström är:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta med tanke på det som sker just nu i Afghanistan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-09-03 Överlämnad: 2018-09-04 Besvarad: 2018-09-12 Sista svarsdatum: 2018-09-12 Anmäld: 2018-09-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga