Sveriges ordförandeskap i Baltfish

Skriftlig fråga 2017/18:1518 av Jens Holm (V)

Jens Holm (V)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Regionalisering är ett ledord inom EU:s förnyade fiskeripolitik. Syftet är att beslut ska flyttas från Bryssel ut till regionerna, såsom Östersjöregionen, Nordsjön osv. Även om det kan diskuteras hur väl detta har fungerat hittills är det viktigt att slå fast principen om att fler beslut ska fattas lokalt och regionalt. Runt Östersjön finns en löst sammanhållen grupp som kallas Baltfish som i realiteten diskuterar viktiga frågor på fiskeripolitikens område, inte minst fiskekvoter och bindande regler. Baltfishs åsikter har stor tyngd när fiskeministrarna möts och utgör alltså en grund för slutliga beslut i ministerrådet. Dessvärre är riksdagen i mångt och mycket ovetande om vad som sker i Baltfish, vilka frågor som diskuteras och prioriteras, vilka mandat de tjänstemän som deltar har osv. Från och med juli i år är Sverige ordförande i Baltfish, men det är okänt vilka prioriteringar Sverige har inför kommande ordförandeskap.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Avser statsrådet att presentera den svenska strategin och prioriteringarna inför ordförandeskapet i Baltfish för riksdagen, och hur avser statsrådet att löpande informera riksdagen om Sveriges agerande som ordförande?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-06-18 Överlämnad: 2018-06-18 Anmäld: 2018-06-19 Sista svarsdatum: 2018-06-27 Svarsdatum: 2018-07-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga