Sveriges bistånd till Palestina

Skriftlig fråga 2017/18:1157 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

till Statsrådet Isabella Lövin (MP)

 

Det samlade biståndet till Palestina uppgår till över 800 miljoner kronor per år. Det svenska biståndet utgjorde 2017 därmed 6 procent av världssamfundets totala bistånd till Palestina. Strategin för Sveriges internationella utvecklingssamarbete avseende Palestina 2015–2019 omfattar 1,5 miljarder kronor, med ett genomsnitt om 300 miljoner kronor per år. Under 2017 utbetalades ca 360 miljoner kronor.

Den övergripande utvecklingen i Palestina har dock gått bakåt; de humanitära behoven är fortsatt enorma och uppvigling till våld, indoktrinering och hatpropaganda har blivit vardagsmat i regionen. En rad aktörer och länder har också framfört kritik mot att biståndet till Palestina går till projekt och organisationer som inte lever upp till kraven på demokratiska principer, respekt för mänskliga rättigheter och bekämpande av korruption och vars verksamhet i stället motverkar målet för biståndet: ett demokratiskt, starkt och självständigt Palestina och en fredlig långsiktig lösning på konflikten med Israel.

Biståndet till den palestinska myndigheten behöver därför regelbundet följas upp, och för att Sverige på riktigt ska göra skillnad i konflikten mellan Israel och Palestina bör det palestinska biståndet tydligare granskas.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Isabella Lövin:

 

På vilket sätt arbetar statsrådet och regeringen för att bättre säkerställa att den palestinska myndigheten och andra aktörer i området uppfyller de krav på exempelvis demokratiska principer, respekt för mänskliga rättigheter och bekämpande av korruption som gäller för att få svenskt bistånd?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-04-06 Överlämnad: 2018-04-09 Anmäld: 2018-04-10 Svarsdatum: 2018-04-18 Sista svarsdatum: 2018-04-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga