Svenskt bistånd till Islamic Relief

Skriftlig fråga 2020/21:38 av Mats Nordberg (SD)

Mats Nordberg (SD)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

I början av september avbröt den tyska hjälporganisationen Aktion Deutschland Hilft, med Tysklands utrikesminister som ordförande, samverkan med organisationen Islamic Relief. Uteslutningen kopplas till att organisationen utryckt antisemitiska sympatier och också stöd för Hamas.

I samband med att dessa uppgifter om Islamic Relief offentliggjordes avgick Islamic Reliefs styrelse, enligt uppgift med löftet att inte återkandidera. Den tidigare ordföranden, den svenska medborgaren Lamia El Amri, har detta till trots nu blivit vald till vide ordförande i organisationen.

Islamic Reliefs starka kopplingar till Muslimska brödraskapet ledde till att Tyskland 2019 officiellt förklarade Islamic Relief som en del av brödraskapet.

Sverige är ett av Islamic Reliefs största givarländer, avsevärt större än vad Aktion Deutschland Hilft har varit. Biståndet till Islamic Relief Sverige har ökat från 49 miljoner kronor år 2013 till 159 miljoner kronor år 2019.

Islamic Relief har starka kopplingar till olika rörelser i Sverige, varför fortsatt ställningstagande för antisemitism och ensidigt ställningstagande för Hamas från organisationens sida kan vara skadligt för Sveriges anseende. 

Min fråga till statsrådet Peter Eriksson är därför:

 

Med anledning av de kopplingar till antisemitism och till Hamas som gjorts beträffande organisationen Islamic Relief, och med anledning av Tysklands tillbakadragna stöd, avser regeringen nu att avsluta samarbetet med Islamic Relief, och om inte, hur motiverar regeringen detta?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-09-10 Överlämnad: 2020-09-11 Anmäld: 2020-09-15 Svarsdatum: 2020-09-16 Sista svarsdatum: 2020-09-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga