Svenskt ålfiske

Skriftlig fråga 2020/21:576 av Runar Filper (SD)

Runar Filper (SD)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Bestånden av ål har i ett längre perspektiv försvagats betydligt, vilket även har uppmärksammats på EU-nivå. Alla bör vara överens om att ålfisket måste vara reglerat i de vatten som berörs. Sverigedemokraterna kan dock inte ställa sig bakom ett ensidigt stopp för ålfiske från svensk sida eftersom det skulle radera ut den unika ålkulturen i södra Sverige.

För övrigt föreligger även ett annat hot mot svenskt ålfiske. Innehavare av ålfisketillstånd kan inte överlåta sina företag och därtill nödvändiga licenser för att bedriva ålfiske till annan person eller ett annat företag. Detta innebär att dagens ålfiskeföretag inte kan fortsätta sin verksamhet när innevarande tillståndshavare upphör med sin verksamhet. Sverigedemokraternas position är att överlåtelser av ålfisketillstånd bör möjliggöras.

De hårda regleringarna medför av allt att döma ett ökat illegalt ålfiske. Sverigedemokraternas målsättning är att minska denna drivkraft genom att, i den mån det är möjligt, underlätta för legalt fiske.

Vi anser att det måste ligga i en svensk regerings intresse att värna om denna anrika fiskegren och den sedvänja som ålagille med mera utgör.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Är statsrådet och regeringen intresserade av att värna den svenska ålkulturen, och vilka åtgärder ämnar man i så fall vidta?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-11-19 Överlämnad: 2020-11-19 Anmäld: 2020-11-20 Svarsdatum: 2020-12-02 Sista svarsdatum: 2020-12-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga