Svenska vingårdar

Skriftlig fråga 2007/08:512 av Cederfelt, Margareta (m)

Cederfelt, Margareta (m)

den 18 december

Fråga

2007/08:512 Svenska vingårdar

av Margareta Cederfelt (m)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Det kan tyckas märkligt på våra breddgrader, men det jäser bland svenska vingårdar. Ett ökat tryck i denna jäsprocess har utmynnat i ett stort antal gårdar den senaste tiden. Ännu är detta ett okänt fenomen för många svenskar, men allt fler har noterat att gårdarna dykt upp lite överallt. Ökningen av antalet vingårdar har bland annat resulterat i att intresseföreningen Föreningen Svenska Vinodlare kunnat registrera 25 vingårdar som medlemmar.

Det kommer emellertid in en del oönskad luft i jäsprocessen. En del av den oönskade luften utgörs av svensk alkoholpolitik, som lägger hinder i vägen för de svenska gårdarna att konkurrera på den internationella marknaden. Ett tydligt exempel på detta är att svenska vingårdar inte får låta besökare provsmaka viner som odlas på gården. Ett ytterligare hinder är att vingårdarna behöver tillstånd för att få sälja egenproducerat vin.

Konkurrerande vingårdar i andra länder lyder under en liberalare alkohollagstiftning. För att det svenska vinet ska kunna jäsa vidare borde svenska vingårdar få likvärdiga villkor med vingårdar inom EU. I exempelvis Finland har lagstiftningen ändrats så att gårdsförsäljning numera är tillåten.

Vingårdar är en besöks- och upplevelsebaserad framtidsbransch. För att utveckla dessa framtidsnäringar behöver vi se över konkurrensvillkoren och förutsättningarna för dessa branscher med lockande framtidsutsikter.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga vilka åtgärder statsrådet avser att vidta för att öka de svenska vinodlarnas förutsättningar att kunna konkurrera med vinproducenter i andra EU-länder.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-12-18 Anmäld: 2007-12-18 Besvarad: 2007-12-21 Svar anmält: 2007-12-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-12-21)