Svenska storföretags klimatpåverkan

Skriftlig fråga 2021/22:640 av Jens Holm (V)

Jens Holm (V)

till Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)

 

Sveriges Radios Ekot har i en nyligen genomförd granskning konstaterat att svenska storföretag genererar större klimatpåverkande utsläpp än 100 miljoner EU-medborgare gör tillsammans. Totalt handlar det om över 800 miljoner ton koldioxid i årliga utsläpp, baserat på data från de 30 svenska företag som bedöms ha störst klimatpåverkande utsläpp. Utsläppsdatan inkluderar både direkta och indirekta utsläpp. Granskningen tydliggör att flera svenska storföretag bara redovisar en bråkdel av de utsläpp som deras produkter och tjänster ger upphov till.

För att möta klimatkrisen krävs enligt Vänsterpartiet stora politiska satsningar på omfördelning och massiva klimatinvesteringar. Marknaden förmår varken att möta klimatkrisen i nödvändig takt eller att fördela resurser rättvist. Politiken kan och måste ställa krav på att industrin ställer om, och företagen ska hjälpas med ett grönt investeringsprogram och satsningar på ny teknik. Det ska vara ett program med utgångspunkt i uppdaterade klimatmål för alla utsläpp som svensk politik har inflytande över, som svarar mot den senaste forskningen och som bygger på solidaritet med framtida generationer och andra delar av världen. Den nationella klimatlagstiftningen måste stärkas även för de företag som omfattas av EU:s utsläppshandel, och politiken måste ställa krav på att storföretagen redovisar samtliga utsläpp som verksamheten orsakar såväl nationellt som globalt.

Med anledning av det ovannämnda vill jag ställa följande fråga till klimat- och miljöminister Annika Strandhäll:

 

Avser ministern att ta initiativ till åtgärder som ställer högre krav på de stora företagens klimatåtaganden samt på deras redovisning av hela deras koldioxidavtryck nationellt och globalt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-12-16 Överlämnad: 2021-12-16 Anmäld: 2021-12-17 Svarsdatum: 2021-12-30 Sista svarsdatum: 2021-12-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga