Svenska för invandrare tidigt för fler

Skriftlig fråga 2015/16:406 av Marta Obminska (M)

Marta Obminska (M)

till Statsrådet Aida Hadzialic (S)

 

Förra året läste 124 750 människor svenska för invandrare (sfi). Antalet elever har fördubblats sedan år 2006. Sverige har tagit emot rekordmånga asylsökande under den senaste tiden.

Bristande språkkunskaper är en viktig förklaring till många utrikesföddas utanförskap. Generellt sett är språket nyckeln till arbete, och arbete är nyckeln till integration. Fler människor med utländsk bakgrund behöver lära sig svenska tidigt. För att påskynda inträdet på arbetsmarknaden bör insatserna börja redan under asylprövningen, i stället för när den asylsökande har fått uppehållstillstånd. Även regeringen har tagit ställning för att nyanlända ska få läsa sfi. Samtidigt råder det en stor brist på lärare i sfi.

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Aida Hadzialic hur arbetet fortskrider för att komma till rätta med köerna till sfi så att fler ska få studera sfi tidigt.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-12-02 Överlämnad: 2015-12-03 Anmäld: 2015-12-04 Svarsdatum: 2015-12-09 Sista svarsdatum: 2015-12-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga