Svenska bidrag till extremister

Skriftlig fråga 2019/20:382 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Miljontals kronor i skattemedel i form av bidrag utnyttjas systematiskt av främst islamister, men även andra våldsbejakande extremister, enligt Säkerhetspolisen. Enligt myndigheten är personer som förekommer i deras arbete aktiva i ett flertal stiftelser, föreningar och bolag som får enorma offentliga belopp av kommuner och myndigheter, vilket därmed innebär att deras rekrytering och radikalisering sponsras av skattebetalarna.

Det råder därmed inget tvivel om att mycket behöver göras för att förhindra att detta får fortsätta och att det krävs en ökad kunskap för att kunna genomskåda de ansökningar om bidrag som inkommer. Mot bakgrund av detta har Säkerhetspolisen föreslagit inrättandet av ett kunskapscentrum i syfte att bistå myndigheter att bedöma olika organisationer. Detta är en åtgärd som skulle ligga väl i linje med ett av de förslag om att införa ett statligt utredningsstöd inför utbetalningar av skattemedel som undertecknad lämnat i en motion.

Statsrådet Mikael Damberg har sagt att man för närvarande arbetar med att följa upp verksamheter som har missbrukat systemet och att regelverket ska stramas upp. Exakt vad detta innebär är dock inte helt klart.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Avser statsrådet att verka för ett nationellt kunskapscentrum som rör dessa frågor eller på annat sätt bistå kommuner och myndigheter med hjälp i samband med utbetalning av bidrag i syfte att förhindra att pengarna går till fel ändamål?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-13 Överlämnad: 2019-11-13 Anmäld: 2019-11-14 Svarsdatum: 2019-11-20 Sista svarsdatum: 2019-11-20
Svar på skriftlig fråga