Svensk rovdjursförvaltning

Skriftlig fråga 2018/19:100 av Erik Ottoson (M)

Erik Ottoson (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Att ha en fullgod inventering av våra svenska rovdjur är avgörande för en ändamålsenlig rovdjursförvaltning. Kunskapsläget i Sverige är relativt gott när det gäller våra stora rovdjur, men det kan bli ännu bättre och osäkerheterna kan bli mindre.

En nästan outnyttjad resurs som ännu finns i och med det nya rättsläget på kameraövervakningsområdet är de viltkameror som jägare satt upp för viltövervakning. Med största säkerhet finns en stor mängd kunskap att hämta ur de bilder som dessa kameror har tagit. Inrapporteringsfrekvensen från jägarna är dock väldigt låg i dagsläget.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:


Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att fler jägare ska skicka in bilder från sina viltkameror för att bidra till rovdjursförvaltningen och annan viltinventering?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-01-31 Överlämnad: 2019-02-01 Anmäld: 2019-02-05 Svarsdatum: 2019-02-13 Sista svarsdatum: 2019-02-13
Svar på skriftlig fråga