Stölder från byggarbetsplatser

Skriftlig fråga 2014/15:147 av Krister Hammarbergh (M)

Krister Hammarbergh (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Stölder från landets byggarbetsplatser kostar samhället miljardbelopp varje år. Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) inträffade förra året drygt 5 400 fall. Branschen gör dock gällande att mörkertalen är stora eftersom självriskerna är så höga – i vissa fall uppemot 300 000 kronor – att det ibland inte lönar sig att utnyttja sin försäkring. Risken är stor att brottet då inte heller polisanmäls.

Nu finns det också tecken på att värdet av det stulna godset ökar.

Kablar med kopparinnehåll stjäls i stor omfattning. I byggets slutskede stjäls också ofta vitvaror som monterats in inför slutbesiktningen.

Kostnaderna för stölderna blir ofta höga i och med att det förutom värdet av det stulna också leder till förseningar av byggprojekten. Enligt en rapport från Svenska byggbranschens utvecklingsfond kostar stölderna byggbolagen 1,4 miljarder kronor årligen. I slutändan blir det de boende som får stå för kostnaden.

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att stävja den negativa utvecklingen och säkerställa att polisen – i samarbete med branschen – kan förebygga och utreda fler brott av den här typen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-12-19 Överlämnad: 2014-12-20 Sista svarsdatum: 2015-01-05 Svarsdatum: 2015-01-08 Anmäld: 2015-01-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga