Stödet till UNRWA

Skriftlig fråga 2021/22:417 av Magdalena Schröder (M)

Magdalena Schröder (M)

till Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

Sverige har nyligen ingått ett strategiskt samarbetsavtal med UNRWA, FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar. Avtalet avser en fyraårsperiod och Sverige har avtalat att bidra med 2,1 miljard kronor till UNRWA:s humanitära verksamhet

UNRWA är en organisation som skakats av flera skandaler. Under en period var misskötseln av organisationen så grov att flera länder valde att frysa biståndet till organisationen. Något som Sverige inte gjorde. Ledningen för UNRWA anklagades för korruption, och det fanns uppgifter om att det i UNRWA:s utbildningsmaterial förekom antisemitiska och våldsbejakande budskap.

I regeringens budget för 2022 går att läsa att Sverige var den tredje största kärnstödsgivaren till UNRWA år 2020.

Regeringen har från Riksrevisionen fått kritik för sin hantering av kärnstöd till multilaterala organisationer. Riksrevisionen har bland annat konstaterat att regeringen inte gör några uppföljningar av organisationernas resultat eller hur de bidrar till att nå de biståndspolitiska målen. Riksrevisionen konstaterar också i sin granskning av stöd till multilaterala organisationer att det inte finns några dokumenterade riskanalyser i regeringens beslut om kärnstöd.

Men anledning av detta vill jag fråga statsrådet Matilda Ernkrans:

 

Vilka åtgärder har statsrådet vidtagit för att försäkra sig om att inga svenska skattekronor försvinner i korruption eller finansierar antisemitiskt utbildningsmaterial?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-12-01 Överlämnad: 2021-12-01 Anmäld: 2021-12-02 Svarsdatum: 2021-12-08 Sista svarsdatum: 2021-12-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga