stöd för polisanmälan av skolvåld

Skriftlig fråga 2000/01:1073 av Tolgfors, Sten (m)

Tolgfors, Sten (m)

den 19 april

Fråga 2000/01:1073

av Sten Tolgfors (m) till statsrådet Ingegerd Wärnersson om stöd för polisanmälan av skolvåld

Jag har i flera frågor till skolministern påpekat vikten av att mobbning inte ska accepteras och våld polisanmälas i alla skolor. Fler och fler ger uttryck för behovet av ökad tydlighet. Häromdagen gjorde åklagarmyndigheten i norra Sverige klart att all mobbning som förekommer i skolorna ska polisanmälas. "Många skolor sopar problemen under mattan. Men ett brott är ett brott oavsett om det begås i skolan eller på allmän plats, säger Peter Hertting, överåklagare i Umeå."

Att mobbning inte betraktas som lika allvarligt på alla skolor är ett svek mot de elever som utsätts för det. Det är viktigt att visa skolorna att de har ett ansvar i den här frågan. Det är alldeles för lätt för skolor i dag att låtsas som om problemen inte finns. Det är en politisk uppgift att lägga fast de principer och regler som gäller för skolans agerande. Sker inte detta med tillräcklig tydlighet så sviker politiken inte bara barnen, utan också skolans medarbetare som ensamma lämnas att göra svåra principiella avgöranden, för vilka de riskerar kritik. Politiken och skolministern måste bättre stödja lärare och rektorer som i sin dagliga gärning söker förebygga och hindra mobbning och skolvåld. Ett sätt att göra det är att ge skolan tydliga riktlinjer och verktyg för att agera. Våldsbrott i skolan ska polisanmälas.

Min fråga till skolministern är:

Är statsrådet nu beredd att vidta någon åtgärd för att tillse att våldsbrott i skolan polisanmäls?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2001-04-19 Besvarad: 2001-04-20 Anmäld: 2001-04-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-04-20)